การสอบแข่งขันวัดความรู้ T.U.Champion Test ครั้งที่ 18

การสอบแข่งขันวัดความรู้ T.U.Champion Test ครั้งที่ 18
กรุณาศึกษารายละเอียดการสมัครก่อนสมัคร
กรอกใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการจ่ายเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามลิงค์
ลิงค์ระบบรับสมัคร http://reg.thaischool.info/triamudomsouth/