คณะผู้บริหาร

นายพีระพงษ์ สองวิหค
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

 

รองผู้อำนวยการ

 

นายณัฐชัย สมจิต
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
นายอุดม เจริญผล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน