ประกาศหยุดเรียน เนื่องจากสถานะการณ์น้ำท่วม

เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งส่งผลต่อการเดินทางและความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จึงขอประกาศหยุดการเรียนการเรียนการสอน ในวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 เป็นเวลา 3 วัน

63 12 3 flood