ตรวจสอบผลการเรียน 1/2563

63 11 18 gpa
รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น 09/09/2539