ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เรื่อง การเปิด - ปิด ภาคเรียน และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563

***หมายเหตุ นักเรียนชั้น ม.4 กำลังปรับปรุงข้อมูล