แจ้งยืนยันสละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

63 06 20 แจ้งยืนยันสละสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563