กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563

S 24002587