ประกาศ ระบบการเรียนออนไลน์ของนักเรียน ม.4 พร้อมแล้ว

นักเรียนระดับชั้น ม.4 ตรวจสอบรายชื่อ และอีเมล์ตัวเองได้แล้ว
ศึกษาคู่มือต่าง ๆ และเริ่มเข้าห้องเรียน Classroom ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เริ่มเรียนห้องเรียนออนไลน์ Meet 8 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 63
https://sites.google.com/triamudomsouth.ac.th/dlit

dlit