ประกาศผลการแข่งขัน “งานสัปดาห์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566”

ประกาศผลการแข่งขัน “งานสัปดาห์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

จัดกิจกรรมวันที่ 4 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลิงค์ผลการแข่งขัน : https://drive.google.com/drive/folders/1BXldv_tm1fpvDxi_z1ViOudEH1zVlH-d?usp=sharing


math week 66