กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566