ประกาศผลการเรียนและตารางสอบแก้ตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น 09/09/2539 (มี / ด้วย)

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

school record search

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

school record search

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

school record search

 

ตารางสอบแก้ไขผลการเรียน