[โครงการพิเศษ SME] ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ( SME Gifted) ปีการศึกษา 2566

 

General regis2

 

ค่าสมัคร 200 บาท !!!

สามารถตรวจสอบผลการสมัครได้ที่
https://reg.pawano.net/triamudomsouth2