[รอบทั่วไป] การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป และประเภทความสามารถพิเศษ

[รอบทั่วไป] การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป และประเภทความสามารถพิเศษ

  • ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป รับสมัคร วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2566
  • ประเภทความสามารถพิเศษ  รับสมัคร วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 สอบปฏิบัติวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
  • สอบคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566

General regis

ค่าสมัคร 100 บาท !!!

สามารถตรวจสอบผลการสมัครได้ที่
https://reg.pawano.net/triamudomsouth