ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ T.U.Champion Test ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ T.U.Champion Test ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2565

**หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนสอบได้ลำดับที่ 1-30 ยืนยันสิทธิ์ T.U. และต้องสมัครสอบเลือกแผนการเรียน ในการรับสมัครสอบ ประเภทรอบทั่วไป 

 

submit tuchamp

find value