ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันวัดความรู้ T.U. Champion Test ครั้งที่ 19 ปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันวัดความรู้ T.U. Champion Test ครั้งที่ 19 ปี 2565

พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ https://reg.pawano.net/triamudomsouth

พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ https://reg.pawano.net/triamudomsouth