รับสมัครการสอบแข่งขันวัดความรู้ T.U. Champion Test ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2565

รับสมัครการสอบแข่งขันวัดความรู้ T.U. Champion Test ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2565

สมัครสอบวัดความรู้ https://reg.pawano.net/triamudomsouth

วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น.

สมัครสอบวัดความรู้ https://reg.pawano.net/triamudomsouth

วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น.