ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ตำแหน่งคนสวน