ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งคนสวน