ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาญี่ปุ่น ครูอัตราจ้างเกาหลี และเจ้าหน้าที่ธุรการ