ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาญี่ปุ่น ครูอัตราจ้างภาษาเกาหลี และเจ้าหน้าที่ธุรการ