ประกาศผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น 09/09/2539 (มี / ด้วย)

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

subject evaluate search

school record search

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

subject evaluate search

school record search