ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ( SME Gifted ) ปีการศึกษา 2565