แนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป/ความสามารถพิเศษและห้องเรียนพิเศษ (SME Gifted)