แนวปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การรับรายงานตัวและมอบตัว ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2565