รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ ระบบออนไลน์

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. - วันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.

สลิปโอนเงิน ***บันทึกช่วยจำเป็น ชื่อ-สกุลนักเรียน***

***รูปภาพหน้าตรงชุดนักเรียนพื้นหลังสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน ไม่มีขอบโต๊ะหรือติดขอบพื้นโต๊ะให้น้อยที่สุด ให้รูปชัดเจนที่สุด ใช้สำหรับติดใบสมัคร***

https://reg.thaischool.info/triamudomsouth