ประกาศผลการเรียน 1/2564

ประกาศผลการเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ตรวจสอบผลการเรียน 1/2564

*รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น 09/09/2539 (มี / ด้วย)

Wgrade 164