ประกาศหยุดการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องในวันหยุดราชการประจำภาคใต้ (วันสารทเดือนสิบ)

โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนออนไลน์ 1 วัน วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เนื่องในวันหยุดราชการประจำภาคใต้ (วันสารทเดือนสิบ)วันหยุดสารทเดือนสิบ WS