การรับนักเรียนโครงการความสามารถพิเศษทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (SME Gifted) ปีการศึกษา 2563