เปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันอาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

เปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันอาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

เปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 
ในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564 
เป็นวันอาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนจะชี้แจงให้ทราบในภายในหลัง

ติดตามข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์โรงเรียนหรือเพจโรงเรียน