ตรวจสอบผลการเรียน 2/2563 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5)

64 04 22ตรวจสอบผลการเรียน2 63

รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น 09/09/2539