ประกาศการรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป ความสามารถพิเศษ และยืนยันสิทธิ์ T.U.  สำหรับนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรองครั้งที่ 3 เป็นระบบออนไลน์

ประกาศการรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป ความสามารถพิเศษ และยืนยันสิทธิ์ T.U. สำหรับนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรองครั้งที่ 3 เป็นระบบออนไลน์

ประกาศการรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป ความสามารถพิเศษ และยืนยันสิทธิ์ T.U.

สำหรับนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรองครั้งที่ 3 เป็นระบบออนไลน์

นักเรียนบัญชีรายชื่อสำรองครั้งที่ 3 ดำเนินการรายงานตัวและมอบตัวระบบออนไลน์  ระหว่างวันที่ 21-26 เมษายน พ.ศ. 2564  ภายในเวลา 16.30 น.

กรอกข้อมูลการรายงานตัวและมอบตัวระบบออนไลน์ https://forms.gle/XqRdPrFjgvGnYYjr6

ชำระเงินในการมอบตัว โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 779-0-60519-4สาขาเทสโก้โลตัส นครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี งานทดสอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จำนวนเงินตามแผนการเรียนที่นักเรียนได้รับการคัดเลือก พร้อมบันทึกหลักฐานสลิปการโอนเงิน (บันทึกช่วยจำ ระบุชื่อ-สกุลของนักเรียน) เงินมอบตัวเมื่อชำระแล้วจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

แผนการเรียน
1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 6,150 บาท
2. ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 6,150 บาท
3. ภาษาไทย-สังคมศึกษา 6,150 บาท
4. ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น 6,650 บาท
5. ศิลป์-ภาษาจีน 6,650 บาท
6. ศิลป์-ภาษาเกาหลี 6,650 บาท
หมายเหตุ ชุดพละ ไซส์พิเศษ XXL ขึ้นไป เพิ่มเงิน 30 บาท

https://drive.google.com/file/d/1066m3umoSjayd5KU2KhTmGbxkKXcYqyu/view?usp=sharing