ประกาศรายชื่อนักเรียนสำรองครั้งที่ 2 ยืนยันสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป ความสามารถพิเศษ และยืนยันสิทธิ์ T.U.

ประกาศรายชื่อนักเรียนสำรองครั้งที่ 2 ยืนยันสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป ความสามารถพิเศษ และยืนยันสิทธิ์ T.U.

ประกาศรายชื่อนักเรียนสำรองครั้งที่ 2 ยืนยันสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2564 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป ความสามารถพิเศษ และยืนยันสิทธิ์ T.U.

 

ในการเรียกบัญชีรายชื่อสำรองครั้งที่ รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ความสามารถพิเศษ และยืนยันสิทธิ์ T.U.งานทดสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้จะใช้วิธีการโทรศัพท์ให้นักเรียนลำดับถัดไป รายงานตัวและมอบตัวระบบออนไลน์