ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรองรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป ความสามารถพิเศษ และยืนยันสิทธิ์ T.U.

ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรองรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป ความสามารถพิเศษ และยืนยันสิทธิ์ T.U.

ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรองรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป ความสามารถพิเศษ และยืนยันสิทธิ์ T.U.

https://drive.google.com/file/d/1L8jb2HSVx8_SF5kSHqtjlmUKfr-j7bt4/view?usp=sharing

จำนวน 88 คน

  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 62คน    สำรองลำดับที่196-257
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จำนวน 8คน     สำรองลำดับที่34–41
  • แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา จำนวน 2คน     สำรองลำดับที่ 34-35
  • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 4คน     สำรองลำดับที่17-20
  • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน จำนวน 6คน     สำรองลำดับที่34-39
  • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาเกาหลี จำนวน 6คน     สำรองลำดับที่17-22

รายงานตัวและมอบตัว ในวันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้