ตรวจสอบผลการเรียน 2/2563 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

64 03 22ตรวจสอบผลการเรียน2 63 m6

รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น 09/09/2539