การประกาศเรียกบัญชีรายชื่อลำดับสำรองกำหนดการรายงานตัวและมอบตัวการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

การประกาศเรียกบัญชีรายชื่อลำดับสำรอง กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

การประกาศเรียกบัญชีรายชื่อลำดับสำรอง
กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 

แจ้งให้ทราบในวันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564

ติดตามประกาศได้ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.triamudomsouth.ac.th