ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป ความสามารถพิเศษ และยืนยันสิทธิ์ T.U.

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป ความสามารถพิเศษ และยืนยันสิทธิ์ T.U.

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป ความสามารถพิเศษ และยืนยันสิทธิ์ T.U.

https://drive.google.com/file/d/1bT9TccKgiIqISJ-jZSX7Arb7hf39nQ6R/view?usp=sharing

รายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม พ.ศ. 2564 กรอกแบบฟอร์มรายงานตัว

https://forms.gle/KSJhuWiBrm5Ajcts7

มอบตัววันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564