การมารับเงินคืนสำหรับนักเรียนที่โอนเงินผิดบัญชีหรือไม่ได้รับการอนุมัติการสมัครสอบทุกกรณี

การมารับเงินคืนสำหรับนักเรียนที่โอนเงินผิดบัญชีหรือไม่ได้รับการอนุมัติการสมัครสอบทุกกรณี

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อขอรับเงินคืนสำหรับนักเรียนที่โอนเงินผิดบัญชีหรือไม่ได้รับการอนุมัติการสมัครสอบทุกกรณี

https://forms.gle/e26FYoNzu5ZzZKMV

 

การมารับเงินคืนสำหรับนักเรียนที่โอนเงินผิดบัญชีหรือไม่ได้รับการอนุมัติการสมัครสอบทุกกรณี

การดำเนินการ

  • หากประสงค์จะขอเงินคืนให้กรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินผ่านเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  www.triamudomsouth.ac.th
  • ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ความสามารถพิเศษ และยืนยันสิทธิ์ T.U.

มารับเงินคืนในวันเสาร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ หากไม่มาในวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การรับเงินคืน

หลักฐานการที่ต้องเตรียมสำหรับการมารับเงินคืน

  • บัตรประจำตัวประชาชนผู้มารับเงินคืน
  • สลิปการโอนเงิน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 081-952-3372 (ครูวิชชุดา สาระพล)