ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสอบภาคปฏิบัติ ประเภทความสามารถพิเศษ และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสอบภาคปฏิบัติ ประเภทความสามารถพิเศษ และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสอบภาคปฏิบัติ ประเภทความสามารถพิเศษ

และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

https://drive.google.com/file/d/1WOEzeCsTBhdWI64XWHMr3y3hrKe6eXZC/view?usp=sharing