ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้

ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้

ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

https://drive.google.com/file/d/1jjjQomhQxpB_rGyVR8QomflL-FQedmgm/view?usp=sharing