การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ก่อนสมัครอ่านประกาศการรับสมัครให้ชัดเจน

https://drive.google.com/file/d/183r3RAJtM1fVzzl7tfRDd0WMOLcrSM5k/view?usp=sharing

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ และประเภทยืนยันสิทธิ์ T.U. 

สมัครทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 13-23 กุมภาพันธ์ 2564
(ต้องได้รับการอนุมัติการสมัครภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. เท่านั้น )

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 779-0-60519-4 สาขาเทสโก้โลตัส นครศีธรรมราช ชื่อบัญชี งานทดสอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ค่าสมัครคนละ 100 บาท ค่าสมัครเมื่อชำระแล้วจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 092-628-7543 หรือ 081-952-3372