ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนเข้าห้องสอบวันสอบแข่งขัน

สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2564

http://reg.thaischool.info/triamudomsouth/login/?q=VQikpCCveNo

#กำหนดสอบแข่งขันวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์2564 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

https://drive.google.com/file/d/1SRUPf6TjrC5Hm8dWasPT-D3dviaVMUXI/view?usp=sharing