ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ T.U.Champion Test ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ T.U.Champion Test ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2563
https://drive.google.com/file/d/1i8LMLrbVgRyyMZ-__8_dv-ScnFUC2PL3/view?usp=sharing

 

สำหรับนักเรียนที่สอบได้ลำดับ 1-60

ยืนยันสิทธิ์ T.U.Champion Test ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

https://forms.gle/zZo7b9nfZKteKod29