ประกาศฯ การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.4 ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2564

64 01 28quota2564


ระบบรับสมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ประเภท 14 จังหวัดภาคใต้ สมัครทางออนไลน์เท่านั้น

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 - 8 กุมภาพันธ์ 2564
(ต้องได้รับการอนุมัติการสมัครภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น )
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 779-0-60519-4 สาขาเทสโก้โลตัส นครศีธรรมราช ชื่อบัญชี งานทดสอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ค่าสมัครคนละ 200 บาท
ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 092-628-7543 หรือ 081-952-3372