ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบฯ T.U.Champion Test ครั้งที่ 18 (และรายชื่อเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันวัดความรู้ T.U.Champion Test ครั้งที่ 18 (และรายชื่อเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันวัดความรู้ ม.1-3 ปีการศึกษา 2563 วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2564 ใช้เพียงบัตรประชาชนอย่างเดียวเข้าห้องสอบได้ งานทดสอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ https://drive.google.com/file/d/1U-3nnSwif5J_VVyA9NTH_2fNAWHilQL1/view?usp=drivesdk