มอบเกียรติบัตรงานมหกรรมวัฒนธรรม นครแห่งอารยธรรม ฟุ้งเฟื่องเมืองลิกอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา