การสอบแข่งขันวัดความรู้ T.U. Champion Test ครั้งที่ 19 ปี 2565 และกิจกรรม TUS Open house 2022 เปิดประตูสานฝัน สู่ลูกพระเกี้ยวน้อย