มอบเกียรติบัตรงานมหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 30 งานแนะแนว, วิทยาศาสตร์ และนาฎศิลป์