แสดงความยินดีนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ได้รับทุนรัฐบาลจีนศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยจี่หนาน

         แสดงความยินดีนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ได้รับทุนรัฐบาลจีนศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยจี่หนาน

n award jinan