แสดงความยินดีนักเรียนผู้เข้าสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการ TU Champion test ครั้งที่ 17(ลำดับที่สอบได้ 1-10)

            นายพีระพงษ์ สองวิหค ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ให้เกียรติมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้เข้าสอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการ TU Champion test ครั้งที่ 17(ลำดับที่สอบได้ 1-10)

n award  TU Champion