แสดงความยินดีผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้สอน ที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้ังที่ 69

              นายพีระพงษ์ สองวิหค ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัล แก่นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้สอน ที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้ังที่ 69 ปีการศึกษา 2562

n award crafts 08 n award crafts 08


n award crafts 08 n award crafts 08


n award crafts 08 n award crafts 08


n award crafts 08 n award crafts 08